Nejdůležitější součástí infrasauny jsou zářiče.

Vydávají infračervené světlo ve 3 pásmech

  • IR-A s vlnovou délkou 0,76 – 1,4 mikrometru
  • IR-B s vlnovou délkou 1,4 – 3 mikrometry
  • IR-C s vlnovou délkou 3 – 10 mikrometrů

Vlnová délka

Vlnová délka v tomto případě znamená, jak hluboko pod kůži se záření dostane.

  • IR-C zahřívá povrch kůže a má nejlepší relaxační účinky
  • IR-B prostupuje do horní kůže
  • IR-A proniká až do podkoží, díky tomu má největší vliv na lidské zdraví

Jak se získává zvláštní spektrum záření IR-A?

Infračervené spektrum A, B a C se ovlivňují navzájem a současně – tj. známý efekt „zevnitř ven“. Spektrum různého infrazáření kolísá v závislosti na vyzařované teplotě zdroje. Teplejší zdroj = krátkovlnné záření ve spektru IR-A.

Aby byla vytvořena příslušná spektrální řada IR-A pro hloubkový efekt, je nezbytná teplota lampy zářiče od 1 000 °C (pro porovnání - slunce, nejlepší známý zdroj infračerveného záření, má teplotu záření přibližně 5 500 °C).

Pouze několik běžných infrakabin dostupných na trhu by uspělo v dosažení optimální distribuce záření napříč všemi spektry, ve většině případů je záření pouze ve spektru IR-B a IR-C.

Infrazářiče b-intense

Jedinečné infračervené lampy b-intense vytváří všechna nezbytná IR spektra díky teplotě záření cca 1 800 °C. Je tak vytvořen nejlepší možný širokospektrální mix záření pro uživatele.

Infrazářiče b-intense vydávají cca 15 % IR-A záření, zbývající část je rozdělena mezi záření IR-B a IR-C. Naproti tomu sluneční záření obsahuje IR-A z více než 30 %, což je jasně větší množství.

Infračervené zářiče b-intense prošly dlouhými roky výzkumu a vývoje a nyní jsou efektivním ústředním bodem infrakabin b-intense.

Infrazářiče Philips Vitae

V našich infrasaunách SaunaTop Vitae najdete vysoce kvalitní infrazářiče VITAE, které jsou plně rozehřáté už za 1 vteřinu a vydávají světlo ve spektru od 1,4 do 10 mikrometrů (tj. celé infračervené spektrum).